Grażyna Bobilewicz, Ornamentalizm we wspólczesnym malarstwie rosyjskim (teoria i praktyka artystyczna), «Irydion. Literatura. Teatr. Kultura», t. III, nr 1, Częstochowa 2017, s.79-96.

bottom